Abeltzaintza eta Ingurugiro Dibulgazioa

ZERBITZUAK

Hauek dira lan ildo honetan belardi-k eskaintzen dituen zerbitzuak.

  • Abeltzaintza eta ingurugiro dibulgaziorako materiala prestatzea. Informazio panelak egitea, bai edukiak eta baita diseinua ere: abeltzaintza estentsiboa eta ingurugiro gaien dibulgazioa, artzain ibilbideak, turismo eta ingurugiro ibilbideak, eta abar.
  • Ingurumen heziketarako programak. Abeltzaintza estentsiboak ingurugiroan duen eraginari buruzko dibulgazio eta sentsibilizazio programak.
  • Hitzaldiak eta ikastaro teknikoak. Gure lan ildoen inguruko hitzaldi teknikoak.  

PROIEKTUAK

Hauek dira lan ildo honetan egin ditugun zenbait proiektu:

  • “Paisatge. Cultura Ambiental” enpresak egin zuen Arabako artzain-bideen inguruko panelen edukiak prestatzen parte hartzea.  
  • Prestakuntza ikastaro teknikoetan parte hartzea (ITG, Nafar Gobernuko mendi-guarden zerbitzua, Ingurumeneko Agrobiologian Unibertsitate Masterra, eta abar).
divulgacion-agroambiental