ZERBITZUAK
Gure lan ildo nagusia larreak, hauei lotutako abeltzaintza estentsiboa eta ingurugiro gaietan hainbat proiektu tekniko egitean datza. Hauek dira eskaintzen ditugun zerbitzuak.

Lan arloak

 • Larreen antolamendu eta kudeaketa proiektuak
 • Korralizen kudeaketa
 • Herri-lurren balorazioa
 • Abereentzako azpiegiturak egiteko proiektuak
 • Larreak hobetzeko lan teknikoak
 • Abeltzaintza eta basogintza
 • Abeltzaintza-ustiategien kudeaketa eta antolamendua, dituzten baliabideak kontuan hartuta
 • Peritazioak eta tasazioak
 • SIGPAC-eko errebisioak eta alegazioen tramitazioa
 • Dirulaguntzen tramitazioa
 • Abeltzaintza eta ingurugiroa uztartzeko neurrietan aholkularitza
 • Abereentzako azpiegiturak egiteko proiektuak
 • Larreak hobetzeko lan teknikoak
 • Flora eta landarediaren inbentarioak eta ikerketak
 • Natura 2000 sareko habitaten inbentarioa eta balorazioa
 • Landarediaren ingurumen balioa
 • Ingurune zaintza planak
 • Ingurune-baimenetarako proiektuak
 • Ingurugiroari buruzko txosten eta memoriak
 • Abeltzaintza eta ingurugiro dibulgaziorako materiala prestatzea
 • Ingurumen heziketarako programak
 • Hitzaldiak eta ikastaro teknikoak
 • GIS proiektuak
 • Ortofotoen interpretazioa, digitalizazioa eta lurraren erabileraren analisia
 • Kartografia
 • Kartografiaren diseinua eta edizioa